انجیر استهبان ممتاز 500 گرم

46,800 تومان

از آنجا که این محصول صد درصد طبیعی است و مواد نگهدارنده ندارد، بنابراین توصیه می شود حتما آن را در یخچال نگهداری کنید.
در غیر اینصورت و قرار گرفتن این محصول در گرما تغییر طعم داده، ترش و خراب می شود.
انجیر استهبان ممتاز 500 گرم

46,800 تومان