قرص دودرتریپ (اطریفل افتیمونی) نیاک

25,000 تومان

“اطریفل” معرب کلمه هندی “تری پهلا” (Triphala) بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بلیله و آمله گفته می شده است.

“دودرتریپ” یا “اطریفل افتیمونی” علاوه بر ترکیبات مذکور حاوی گیاهان دیگری است که آرام بخش و برای کبد مفید می باشند.

این قرص در بسته بندی های 100 عددی پت به همراه جعبه و بروشور راهنما ارائه شده است.

موجود در انبار

قرص دودرتریپ (اطریفل افتیمونی) نیاک

25,000 تومان