ماست چکیده موسیر خامه ای ارگانیک کوهپناه 1/5 کیلوگرم

ماست موسیر از جمله بورانی‌های خوشمزه و پرطرفداری است که چند سالی است به عنوان پیش‌غذا پای ثابت سفره‌های ایرانیان قرار گرفته است.

لبنیات کوه پناه تفرش تولید کننده لبنیات بدون شیر خشک، بدون پالم و مواد نگهدارنده در کشور است.