نمایش دادن همه 10 نتیجه

ادویه، چاشنی و مخلفات غذا

نمک چشمه 800 گرم

12,000 تومان

ادویه، چاشنی و مخلفات غذا

نمک دریاچه ارومیه (شفاء) 1 کیلوگرم

4,500 تومان

ادویه، چاشنی و مخلفات غذا

نمک دریاچه ارومیه (شفاء) 2 کیلوگرم

7,000 تومان

ادویه، چاشنی و مخلفات غذا

نمک دریاچه ارومیه (شفاء) 2/5 کیلوگرم

8,500 تومان

ادویه، چاشنی و مخلفات غذا

نمک دریایی سالتانا 1/1 کیلوگرم

9,000 تومان

ادویه، چاشنی و مخلفات غذا

نمک دریایی سالتانا 1/8 کیلوگرم

10,500 تومان

ادویه، چاشنی و مخلفات غذا

نمک گریندر دودی شفا

13,500 تومان