نمایش 1–12 از 23 نتیجه

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

ارده 400 گرم

32,000 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

ارده 750 گرم

55,000 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

انجیر استهبان ممتاز 500 گرم

120,000 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

انجیر استهبان ویژه 500 گرم

100,000 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

بادام با پوست 1 کیلوگرم

41,000 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

بادام با پوست 500 گرم

21,000 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

ترافل خرما 3 عددی برنا

2,500 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

ترافل خرما 40 عددی برنا

31,000 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

ترافل خرما 8 عددی برنا

8,400 تومان

حبوبات، خشکبار و شیرینی سالم

حلوا سنتی تبریز 500 گرم

32,000 تومان