انجیر استهبان ویژه 500 گرم

100,000 تومان

از آنجا که این محصول صد درصد طبیعی است و مواد نگهدارنده ندارد، بنابراین توصیه می شود حتما آن را در یخچال نگهداری کنید.

در غیر اینصورت و قرار گرفتن این محصول در گرما تغییر طعم داده، ترش و خراب می شود.

موجود در انبار

انجیر استهبان ویژه 500 گرم
انجیر استهبان ویژه 500 گرم

100,000 تومان