برنج ایرانی فجر 10 کیلوگرم

160,000 تومان

برنج فجر از نظر ظاهر با برنج طارم فرق داشته و سوزنی شکل است.

همچنین این برنج پخت بهتری داشته ولی از نظر رایحه و طعم به طارم هاشمی نمی رسد.

برنج فجر برنجی پرمحصول بوده و از نظر ارزش غذایی نزدیکترین برنج به برنج طارم هاشمی می باشد.

سطح زیر کشت این برنج محدود بوده و معمولا در مناطق مازندران و گلستان کشت می شود.

در انبار موجود نمی باشد