بسته لاغری موضعی

317,000 تومان 301,000 تومان

این بسته به توصیه دکتر ستاری برای افراد در برنامه کاهش وزن تهیه شده است.

بسته لاغری موضعی
بسته لاغری موضعی

317,000 تومان 301,000 تومان