تخم بارهنگ 180 گرم

24,000 تومان

نام علمی:

Plantago lanceolata

طبیعت:

سرد و خشک

خواص:
  • التیام زخم ها و التهابات
  • قابض
  • نرم کننده سینه
  • تب بر
  • تصفیه کننده خون
  • آرام کننده
  • رافع تحریکات تنفسی و ادراری
  • رفع درد دندان و درد گوش

موجود در انبار

تخم بارهنگ 180 گرم تیمانیک
تخم بارهنگ 180 گرم

24,000 تومان