دستگاه مکش (ساکشن یا وکیوم) دکتر آر (Dr.R)

27,000 تومان

برای استفاده جهت بادکش درمانی

موجود در انبار

دستگاه مکش (ساکشن یا وکیوم) دکتر آر (Dr.R)
دستگاه مکش (ساکشن یا وکیوم) دکتر آر (Dr.R)

27,000 تومان