رشته آشی میثم 500 گرم

6,950 تومان

ترکیبات:

آرد گندم، نمک تصفیه‌شده خوراکی، آب

وزن خالص:

%2 ± 500 گرم

موجود در انبار

رشته آشی میثم 500 گرم
رشته آشی میثم 500 گرم

6,950 تومان