شربت آنتی سودا 250 میلی‌لیتر

28,000 تومان

 • منضج و مسهل سودا
 • درمان سردرد سوداوی
 • رفع کم خوابی و تیرگی چشم
 • رفع غلظت خون و فشار خون گرم و سرد
 • رفع زبری پوست
 • رفع تیرگی چهره و سیاهی دور چشم
 • ضد وسواس
 • رفع افسردگی
 • رفع وزوز گوش
 • ضد خارش های پوستی سوداوی
 • رفع تفکرات سوداوی و خویش پریشی
 • رفع شک و تردید مداوم
 • رفع استرس و اضطراب

موجود در انبار

شربت آنتی سودا 250 میلی‌لیتر
شربت آنتی سودا 250 میلی‌لیتر

28,000 تومان