شربت مفرح 250 میلی‌لیتر

30,000 تومان

جهت لطیف کردن ارواح
تقویت حرارت غریزی
تقویت اعضاء رئیسه و ارواح آن (قلب، مغز، کبد)
شادابی و سرحالی
آرامش اعصاب
اخراج اخلاط سودائی و بلغم لزج بازکننده انسدادها
پاک سازی مغز از بخارات
تقویت حواس و حافظه و تقویت هاضمه
اشتهاآور
نیکو کننده رنگ و رخسار

موجود در انبار

شربت آنتی سودا 250 میلی‌لیتر
شربت مفرح 250 میلی‌لیتر

30,000 تومان