عرق ترکیبی آشیلا (تنظیم قاعدگی)

18,000 تومان


ترکیبات

آشیلا آویشن سیر مینتا زنیان زیره سیاه و…

خواص

تقویت رحم و تخمدان
تنظیم هورمون‌های جنسی زنان
درمان تأخیر قاعدگی
تنظیم عادت ماهیانه


 

موجود در انبار

عرق ترکیبی آشیلا (تنظیم قاعدگی)
عرق ترکیبی آشیلا (تنظیم قاعدگی)

18,000 تومان