عرق ترکیبی آلپینیا (تقویت جنسی مردان) 1 لیتر

18,000 تومان


ترکیبات

آلپینیا خارخاسک دارچین • کرفس شقاقل شاهدانه قرنفل سعد کوفی گشنیز و …

خواص

افزایش میل و توان جنسی مردان
تقویت نعوظ
کمک به درمان انزال زودرس
تقویت اسپرم و افزایش احتمال بارداری


 

موجود در انبار

عرق ترکیبی آلپینیا (تقویت جنسی مردان) 1 لیتر
عرق ترکیبی آلپینیا (تقویت جنسی مردان) 1 لیتر

18,000 تومان