عرق ترکیبی حولبا (کنترل قند خون) 1 لیتر

18,000 تومان


خواص

پایین آورنده قند خون


 

موجود در انبار

عرق ترکیبی حولبا (قند خون) 1 لیتر
عرق ترکیبی حولبا (کنترل قند خون) 1 لیتر

18,000 تومان