عرق ترکیبی ماتریکا (درمان سردرد و میگرن) 1 لیتر

18,000 تومان


ترکیبات

ماتریکا ریحان مرزنجوش والریان گل گاو زبان بهار نارنج توکلیجه و…

خواص

درمان سردردهای سرد و سودایی
درمان سردردهای عصبی
درمان سردردهای تنشی
کمک به تسکین و درمان میگرن


 

موجود در انبار

عرق ترکیبی ماتریکا (درمان سردرد و میگرن) 1 لیتر
عرق ترکیبی ماتریکا (درمان سردرد و میگرن) 1 لیتر

18,000 تومان