عرق ترکیبی پینلا (درمان کیست و فیبروم) 1 لیتر

18,000 تومان


ترکیبات

پینلّا شوید زیره سبز و سیاه، هزاربرگ سُعد‌کوفی گل‌گاوزبان اثلق اذخر ایریس جاوشیر اسارون و…

خواص

مفتح سدّه‌های بلغمی و سودایی
درمان کیست تخمدان و فیبروم رحم
درمان ناخوشی عصبی پیش از قاعدگی (PMS)
درمان عفونت و پاکسازی رحم
افزایش میل جنسی زنان
کاهش میل جنسی مردان


 

موجود در انبار

عرق ترکیبی پینلا (درمان کیست و فیبروم) 1 لیتر
عرق ترکیبی پینلا (درمان کیست و فیبروم) 1 لیتر

18,000 تومان