عرق گل گاوزبان 1 لیتر

12,000 تومان


خواص

آرامبخش
ملین
معرق
مدر (ادرار آور)
تصفیه کننده خون
رفع التهاب و ورم کلیه


 

موجود در انبار

عرق گل گاوزبان 1 لیتر
عرق گل گاوزبان 1 لیتر

12,000 تومان