قرص ایارج فیقرا نیاک

25,000 تومان

ترکیبات:

سنبل‌الطیب زعفران بلسان صبر زرد دارچین اسارون

موارد مصرف:

جهت رفع یبوست

موجود در انبار

کپسول ایارج فیقرا نیاک
قرص ایارج فیقرا نیاک

25,000 تومان