قرص دودرتریپ (اطریفل افتیمونی) نیاک

53,000 تومان


 

خواص در طب سنتی:

  • پاکسازی معده
  • تنقیه مغز
  • دفع سودا و بلغم
  • درمان مالیخولیا (افسردگی و وسواس)

موجود در انبار

قرص دودرتریپ (اطریفل افتیمونی) نیاک
قرص دودرتریپ (اطریفل افتیمونی) نیاک

53,000 تومان