قرص رازی (درمان دردهای مفصلی، سیاتیک و کمردرد) نیاک

53,000 تومان


خواص مهم: 1) درمان دردهای مفصلی 2) سیاتیکی 3) کمردرد 4) نقرس


ترکیبات: هلیله زرد، صبر ززد، سورنجان سفید، زیره، فلفل سیاه، زنجبیل و مصطکی


هر بسته محتوی 100 عدد قرص 


مقدار مصرف: 2 قرص صبح ناشتا و 2 قرص شب وقت خواب و یا طبق نظر پزشک


 

موجود در انبار

قرص رازی (درمان دردهای مفصلی، سیاتیکی، کمردرد و نقرس) نیاک
قرص رازی (درمان دردهای مفصلی، سیاتیک و کمردرد) نیاک

53,000 تومان