قرص کری تریپ (اطریفل گشنیزی) نیاک

25,000 تومان

“اطریفل” معرب کلمه هندی “تری پهلا” (Triphala) بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بلیله و آمله گفته می شده است.

“کوری تریپ” یا “اطریفل گشنیزی” علاوه بر اجزای یاد شده، حاوی گشنیز و میخک بوده که ترکیباتی بادشکن، مقوی معده و ضد نفخ می باشند.

این قرص در بسته بندی های 100 عددی پت به همراه جعبه و بروشور راهنما ارائه شده است.

موجود در انبار

قرص کری تریپ (اطریفل گشنیزی) نیاک
قرص کری تریپ (اطریفل گشنیزی) نیاک

25,000 تومان