قرص کری تریپ (اطریفل گشنیزی) نیاک

53,000 تومان

خواص:

دفع بخارات از دماغ (مغز)
ریختن سودای سوخته به معده
تقویت حواس
نافع در مورد ثقل صامعه صفراوی
برطرف نمودن سردرد ناشی از مشارکت طحال

موجود در انبار

قرص کری تریپ (اطریفل گشنیزی) نیاک
قرص کری تریپ (اطریفل گشنیزی) نیاک

53,000 تومان