ماست پرچرب ارگانیک کوه‌پناه 2/2 کیلوگرم

42,200 تومان

ماست کوه پناه سالم، بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده بوده و به عنوان یک منبع کلسیم، قوی کننده‌ی استخوان ها و نیز متعادل کننده اشتها به شمار می رود.

موجود در انبار

ماست پرچرب ارگانیک کوهپناه 2/2 کیلوگرم
ماست پرچرب ارگانیک کوه‌پناه 2/2 کیلوگرم

42,200 تومان