کپسول آلزایمر (کندر) بوعلی دارو

30,000 تومان


ترکیبات:

زعفران اسوخودوس کندر بادرنجبویه بابونه

موارد مصرف:

درمان فراموشی

نحوه و مقدار مصرف:

روزی دو کپسول با آب میل گردد (یک کپسول، بعد از صبحانه و یک کپسول، بعد از شام)


 

موجود در انبار

کپسول آلزایمر بوعلی دارو
کپسول آلزایمر (کندر) بوعلی دارو

30,000 تومان