کپسول آمله (مقوی اعضای رئیسه) بوعلی دارو

20,000 تومان


ترکیبات:
آمله، شکر سرخ

موارد مصرف:
ضعف باصره (بینایی) و تاریکی چشم، ضعف معده، مقوی اعضای رئیسه (مغز، قلب، کبد)، قطع کننده خونریزی و مقوی رحم

نحوه مصرف:
صبح ناشتا 2 عدد کپسول با آب گرم میل شود


 

موجود در انبار

کپسول آمله (مقوی اعضای رئیسه) بوعلی دارو
کپسول آمله (مقوی اعضای رئیسه) بوعلی دارو

20,000 تومان