کپسول تربد (ضد بلغم) بوعلی دارو

35,000 تومان


ترکیبات:
شکر سرخ، زنجبیل، تربد سفید

مورد مصرف:
بلغمهای غلیظ و رطوبت فاسد را که در اعضا از خوردن میوه های رطب متولد شده باشد دفع کند و بلغمی مزاج را نافع باشد.


 

موجود در انبار

کپسول تربد (ضد بلغم) بوعلی دارو
کپسول تربد (ضد بلغم) بوعلی دارو

35,000 تومان