کپسول دیابت نیاک

41,400 تومان


پایین آورنده قند خون

اجزاء فرآورده:

طباشیر  شیرین‌بیان  تخم کاهو   تخم خرفه   گل‌سرخ   گشنیز   صمغ عربی   صندل سفید   گل ارمنی   گلنار  کافور   شنبلیله   حنظل


 

موجود در انبار

کپسول دیابت نیاک
کپسول دیابت نیاک

41,400 تومان