کپسول راوند (درمان میگرن) بوعلی دارو

25,000 تومان

ترکیبات:

تربد هلیله کابلی ریوند چینی مقل ازرق ایارج فیقرا

موارد مصرف:

درمان سردرد و میگرن

موجود در انبار

کپسول راوند (درمان میگرن) بوعلی دارو
کپسول راوند (درمان میگرن) بوعلی دارو

25,000 تومان