کپسول شیطرج (درمان درد مفاصل) بوعلی دارو

22,000 تومان


تهیه شده از:

تربد، صبر زرد، رنجبیل، خردل، فلفل سیاه، شیطرج و…

مورد مصرف:

درمان درد مفاصل (استتنوآرتریت و…)

نحوه و مقدار مصرف:

بعد از هر وعده غذایی یک عدد با آب گرم میل شود.


 

موجود در انبار

کپسول شیطرج (درمان درد مفاصل) بوعلی دارو
کپسول شیطرج (درمان درد مفاصل) بوعلی دارو

22,000 تومان