کپسول غافث (مفتح سُدد) بوعلی دارو

25,000 تومان


ترکیبات:
غافث، سنبل الطیب، گل سرخ، طباشیر، ترنجبین

مورد مصرف:
باز کردن گرفتگی کبد و طحال و جهت یرقان سدی مفید است.


 

موجود در انبار

کپسول غافث (مفتح سُدد) بوعلی دارو
کپسول غافث (مفتح سُدد) بوعلی دارو

25,000 تومان