کپسول فیقرالین (ایارج فیقرا) بوعلی دارو

30,000 تومان

ترکیبات:

سنبل‌الطیب زعفران بلسان صبر زرد دارچین اسارون

موارد مصرف:

جهت رفع یبوست

موجود در انبار

کپسول فیقرالین بوعلی دارو
کپسول فیقرالین (ایارج فیقرا) بوعلی دارو

30,000 تومان