پودر سنگناک ( دفع سنگ کیسه صفرا ) بوعلی دارو

55,000 تومان

موارد مصرف:

دفع سنگ کیسه صفرا و تمیز کردن کبد

موجود در انبار

پودر سنگناک ( دفع سنگ کیسه صفرا ) بوعلی دارو
پودر سنگناک ( دفع سنگ کیسه صفرا ) بوعلی دارو

55,000 تومان